Αερόμετρα

Περιγραφή και Κατάλογοι

9,90 €

Αερομέτρο ψηφιακό RTG4

Ψηφιακό αερόμετρο με led φακό RTG4 της RIng automotive Αγγλίας.

Μετρήσεις γίνονται σε psi,bar,kpa,Kg/cm2 

43,04 €

Αερόμετρο επαγγελματικό GAS01

Επαγγελματικό αερόμετρο GAS01 με δώρο μάνικα αέρος με διπλή μύτη.

Μέτρηση  εώς 15 Bar και εώς 210 psi.

8,99 €

Αερομέτρο Slime 10-60 PSI με μαγνήτη

Αερομέτρο ρολόι Slime 10-60 PSI με μαγνήτη.

3,99 €

Αερομέτρο Slime 10-50 PSI με μαγνήτη

Αερομέτρο στυλό Slime 10-50 PSI με μαγνήτη

Εγγραφή στο Αερόμετρα