Ακροδέκτες μπαταρίας

Περιγραφή και Κατάλογοι

2,99 €

Ακροδέκτης μπαταρίας ενισχυμένος ασφαλείας

Ακροδέκτης μπαταρίας ενισχυμένος ασφαλείας σε πράσινο ή κόκκινο από μπρούτζο 

2,59 €

Ακροδέκτης μπαταρίας ενισχυμένος / φορτηγού

Ακροδέκτης μπρούτζινος ενισχυμένος / φορτηγού (+) / (-)

 

1,99 €

Ακροδέκτης μπαταρίας ενισχυμένος αυτοκινήτου

Ακροδέκτης μπαταρίας ενισχυμένος αυτοκινήτου από μπρύντζο (+) (-)

Εγγραφή στο Ακροδέκτες μπαταρίας