βούρτσες

Περιγραφή και Κατάλογοι

10,00 €

Βούρτσες καθαρισμού ζαντών 3 τεμ Mr.Kleen

Βούρτσες καθαρισμού ζαντών 3 τεμ Mr.Kleen 

22,50 €

Βούρτσα πλυσίματος με πτυσσόμενο. κοντάρι και διακόπτη νερού

Βούρτσα πλυσίματος με πτυσσόμενο  κοντάρι αλουμινίου μέχρι 1,5 μ και διακόπτη νερού.

Εγγραφή στο βούρτσες