Γρασσαδοράκια

Περιγραφή και Κατάλογοι

30,03 €

Γρασσαδοράκια κασετίνα 110 τεμ.

Γρασσαδοράκια κασετίνα 110 τεμ.

Περιλαμβάνει:

Ίσια : M6X1= 20 τεμ.-  Μ8Χ1= 10 τεμ. - Μ10Χ1= 10 τεμ.

22,33 €

Γρασσαδοράκι ίσιο 10x1 100 τεμ.

Γρασσαδοράκι ίσιο 10x1 100 τεμ.

Εγγραφή στο Γρασσαδοράκια