Γρύλοι

Περιγραφή και Κατάλογοι

37 €

Καροτσόγρυλος 2 ΤΟΝ

Καροτσόγρυλος 2 ΤΟΝ σε πλαστικό βαλιτσάκι της Sumex Ισπανίας

Με έγκριση GS TUV

min 132mm - max 325mm

 

19 €

Γρύλος υδραυλικός μπουκάλα

Γρύλος υδραυλικός 3 ΤΟΝ ή 5 ΤΟΝ

Με την εγγύηση της Sumex Ισπανίας

20 €

Γρύλος μηχανικός 1,50 ΤΟΝ

Γρύλος μηχανικός 1,50 ΤΟΝ  με έγκριση GS - TUV 

Εγγραφή στο Γρύλοι