Μετασχηματιστές

Περιγραφή και Κατάλογοι

96 €

Μετασχηματιστής 12V σε 220v 500w

Μετασχηματιστής Inverter 12v σε 220v με πρίζα 220v 500W και USB 2A  - 

41 €

Μετασχηματιστής 12V σε 220v 150w

Μετασχηματιστής Inverter 12v σε 220v με πρίζα 220v 150W και USB 2A 

60 €

Μετασχηματιστής 12V σε 220v 300w

Μετασχηματιστής Inverter 12v σε 220v με πρίζα 220v και USB 2A

Εγγραφή στο Μετασχηματιστές