Πρίζα αυτοκινήτου

Περιγραφή και Κατάλογοι

4 €

Πρίζα επταπολιτική 12Ν

Πρίζα επταπολιτική 12Ν

14 €

Πρίζα 12v 2 θέσεων RMS7

Διπλή πρίζα 12V 8 amp. max  Ring  Aγγλίας

 USB 1 amp. max

Φωτιζόμενα δαχτυλίδια

Αναλυτή κατάστασης της μπαταρίας.

96 €

Μετασχηματιστής 12V σε 220v 500w

Μετασχηματιστής Inverter 12v σε 220v με πρίζα 220v 500W και USB 2A  - 

41 €

Μετασχηματιστής 12V σε 220v 150w

Μετασχηματιστής Inverter 12v σε 220v με πρίζα 220v 150W και USB 2A 

60 €

Μετασχηματιστής 12V σε 220v 300w

Μετασχηματιστής Inverter 12v σε 220v με πρίζα 220v και USB 2A

Εγγραφή στο Πρίζα αυτοκινήτου