Σπρέι ηλεκτρικών επαφών

Περιγραφή και Κατάλογοι

2,97 €

Σπρέι επαφών 200 ml

Καταργεί την υγρασία που προκαλεί προβλήματα από τα υγρά ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Εγγραφή στο Σπρέι ηλεκτρικών επαφών