Σταχτοδοχεία

Περιγραφή και Κατάλογοι

9,99 €

Σταχτοδοχείο μαγνητικό Bottari

Σταχτοδοχείο μαγνητικό  Bottari Ιταλίας 

6,99 €

Σταχτοδοχείο μαγνητικό με καπάκι Mega

Σταχτοδοχείο μαγνητικό με καπάκι Mega Sumex Ισπανίας 

105mm X 10 cm

6,49 €

Σταχτοδοχείο μαγνητικό με καπάκι 2000

Σταχτοδοχείο μαγνητικό 2000 Sumex Ισπανίας

60mm x 6 cm

Ταιρίαζει σε όλες τι ποτηροθήκες

Εγγραφή στο Σταχτοδοχεία