Επικοινωνία

Αφοί Χρυσάφη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Νικολ. Καζαντζάκη 6Β, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη

T.K.: 546 28

Τηλέφωνα:

2310526314, 2310500436
2310519030, 2310538766

Fax: 2310 517.741

Email: info [αt] autoxrisafis.gr