Σφικτήρες

Περιγραφή και Κατάλογοι

1,48 €

Σφικτήρας σετ 10 τεμ

Σφικτήρες σετ 10 τεμ Bottari σε καρτέλλα

2,60 €

Σφικτήρας Breeze (made in usa)

Σφικτήρες Aμερικής Breeze ( Norma group) 10 τεμ.ανά μέγεθος 

Γενικής χρήσης μεγάλης αντοχής. Μέγιστη πίεση στεγανότητας.

Εγγραφή στο Σφικτήρες