Σύστημα πρόσδεσης φορτίου

Περιγραφή και Κατάλογοι

11 €

Ιμάντες πρόσδεσης με καστανιά 350kg

Ιμάντες πρόσδεσης με καστανιά 350kg 25mm X 3.5 m

Έχει έγκριση GS-TUV  

12 €

Bungee kit RLS1

Bungee Clic, ένα πλήρες σύστημα για την ασφάλιση φορτίων και αντικειμένων.
Εγγραφή στο Σύστημα πρόσδεσης φορτίου